มีผู้ใช้ twitter มากกว่า facebook เล็กน้อย

สิ่งนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2013 เมื่อผู้ใช้ Twitter เพียง 52 เปอร์เซ็นต์และผู้ใช้ Facebook 47 เปอร์เซ็นต์อ้างว่าใช้เว็บไซต์เหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ด้านข่าว แพลตฟอร์มทั้งสองนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างมากในการบริโภคข่าวสาร เนื่องจากคุณลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง การวิจัยของ Pew แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคใช้ Twitter สำหรับข่าวด่วน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ แต่นี่ไม่ใช่กรณีสำหรับ…

Continue Reading →